Polyester: Plasten skjult i fast fashion

 

Polyester, der engang blev hyldet som et revolutionerende materiale inden for modeindustrien, er nu kommet under kritik for sin skadelige indvirkning på miljøet og menneskers sundhed. Lad os dykke ned i, hvorfor polyester, der rent faktisk er plast, er blevet så problematisk, især i konteksten af fast fashion:

Fossile Brændstoffer: Polyester er fremstillet af petroleum, en ikke-fornybar ressource. Dets produktion er stærkt afhængig af fossile brændstoffer, hvilket bidrager til udtømningen af begrænsede ressourcer og forværrer klimaforandringerne. Ifølge en rapport fra Changing Markets bidrager modeindustriens afhængighed af polyester til vores afhængighed af fossile brændstoffer.

Mikroplastforurening: En af de mest alvorlige konsekvenser af polyester er dets rolle i mikroplastforurening. Når polyestertøj vaskes, frigives mikroskopiske plastpartikler i vandmiljøet, hvilket forurener havene og skader marine økosystemer. Disse mikroplastpartikler absorberes af marinedyr og kan til sidst ende i vores fødekæde, hvilket udgør en trussel mod både dyreliv og menneskers sundhed.

Ikke-nedbrydelighed: Polyester er ikke biologisk nedbrydeligt og kan tage hundreder af år at nedbryde i naturen. Dette resulterer i enorme mængder affald, der ophobes på lossepladser og i naturen, hvilket belaster miljøet og skaber varige problemer for fremtidige generationer.

Kemiske risici: Produktionen af polyester indebærer brugen af skadelige kemikalier, der kan forurene vandressourcer og skade arbejdernes sundhed. Både under produktion og efter endt levetid af tøjet kan disse kemikalier udgøre en trussel mod miljøet og forbrugernes sundhed.

Det er værd at bemærke, at kiloprisen på polyester er halvdelen af bomuldens kilopris. Dette økonomiske incitament kan yderligere forstærke dets udbredte anvendelse i modeindustrien, på trods af de miljømæssige og sundhedsmæssige udfordringer, det medfører.

Polyester er således ikke blot et materiale i tøjindustrien; det er blevet et symbol på de alvorlige miljømæssige og sundhedsmæssige udfordringer, som den moderne tekstilindustri står over for. At tackle disse udfordringer kræver en omfattende indsats fra både virksomheder, forbrugere og lovgivere for at fremme mere bæredygtige og ansvarlige modepraksisser.

Kilde: Changing Markets

 

Tilbage til blog